რეგისტრაცია განვითარების ფონდი აპლიკაცია

მნიშვნელოვანი თარიღები

საგრანტო კონკურსის ეტაპები და მნიშველოვანი თარიღები

1
წინასაკონკურსო პერიოდი

03.02-23.02.2021

2
საკონკურსო პერიოდი

01.03-01.04.2021

3
ტექნიკური განხილვა

02.04-30.04.2021

4
პროექტების შეფასება

05.05-15.06.2021

5
გამარჯვებულების გამოვლენა

23.07.2021